การแสดงผล

+
-

สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ยืมและการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและทบทวนการใช้งานระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (E–Service)

24 ก.พ. 2564 11:34:21

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ยืมและการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและทบทวนการใช้งานระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (E–Service)  ผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน ณ โรงแรมซีบีดีทู  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ