การแสดงผล

+
-

ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

23 ก.พ. 2564 16:14:10

...
...
...

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  นายปรีชา  แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  11  สุราษฎร์ธานี  มอบหมายให้นางจารุพร  เทพอักษร  หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมด้านอุตสาหการ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2564 ณ ห้องเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยนายประเวศ  ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน