การแสดงผล

+
-

จัดกิจกรรมฟังธรรมออนไลน์ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ปี 2564

23 ก.พ. 2564 13:29:04

...
...

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมฟังธรรมออนไลน์ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ปี 2564 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี