การแสดงผล

+
-

ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น

สนพ.สุโขทัย  ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น
วันนี้ 13 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานสุโขทัย จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้านทุจริตประพฤติมิชอบ  พร้อมปฏิญาณตน เพื่อไม่ทนต่อการทุจริต คอรัปชั่น  ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย
 
 
ไฟล์แนบ :: 102_Images_14434_14032561123419_.jpg ดาวน์โหลด