การแสดงผล

+
-

GDI

การตระหนักรู้เกี่ยวกับสารทำความเย็น

และผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศโลก

Green cooling initiative (GDI) III

https://youtu.be/yUTYaK9lHFc