การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2 ก.ย. 2559

ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

23 ก.ย. 2558

ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา

23 ก.ย. 2558

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่, บริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม และบริการขับยานพาหนะ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2559

4 ก.ย. 2558

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2559

4 ก.ย. 2558