การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

11 พ.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

2 พ.ย. 2564

ขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

29 ต.ค. 2564

แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา กับแผนจัดซื้อจัดจ้าง ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

6 ต.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ

16 ก.ย. 2564

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ

3 ก.ย. 2564

ประกาศ ขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ

22 ก.พ. 2564

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

19 ต.ค. 2563

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่องสภาพ ชุดที่ 1

8 พ.ค. 2563