การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.สุโขทัย ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

28 มิ.ย. 2562

แรงงานสุโขทัยรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน

28 มิ.ย. 2562

ออกตรวจสอบระบบไฟฟ้า สายไฟ โรงเรียน ชนบท

28 มิ.ย. 2562

พัฒนาแรงงานช่างปูกระเบื้อง การก่ออิฐมวลเบา และทำกันซึม

28 มิ.ย. 2562

“กระทรวงแรงงาน จ. สุโขทัย น้อมรำลึก สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

28 มิ.ย. 2562

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ให้บริการถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี

28 มิ.ย. 2562

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย จัดโครงการสัมมนาการพัฒนาผู้ประกอบกิจการในยุค 4.0

25 มี.ค. 2562

มอบป้ายสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู้ sme 4.0

13 พ.ย. 2561

พัฒนาอาชีพให้กับเยาวชน

13 พ.ย. 2561