การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ครั้งที่ 1 การทดสอบความรู้ความสามารถ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ของการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

2 ต.ค. 2563

ประกาศ รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

24 ก.ย. 2563

ฝึกอาชีพผู้ติดยาเสพติด

16 ม.ค. 2563

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563

27 ธ.ค. 2562

สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย จัดประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

23 ธ.ค. 2562

ร่วมกิจกรรมเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

13 ธ.ค. 2562

สนพ.สุโขทัย ร่วมต่อต้านคอร์รับชั่น

11 ธ.ค. 2562

เข้าพบผู้ว่าราชการ

4 ธ.ค. 2562

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน

4 ธ.ค. 2562