การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

24 มิ.ย. 2564

การอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย

24 มี.ค. 2564

ประกาศ ขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ

22 ก.พ. 2564

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เปิดรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน

10 ก.พ. 2564

ขั้นตอนการปฏิบัติงานภารกิจที่ใช้เงินงบประมาณ (โครงการ/ฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฯ/ประเมินความรู้ความสามารถ) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

7 ม.ค. 2564

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เร่งพัฒนาให้การช่วยเหลือ กลุ่มอาชีพ โดยดำเนินการ พัฒนาเครื่องจักร ทั้งนี้ วันที่ 24 พ.ย.63 ได้สร้าง แลพทำการทดลองเครื่องต้นแบบนวัตกรรมเชิง อุตสาหกรรม (เครื่องแบนกล้วยสุก และเครื่องหยอดมะม่วง)

7 ม.ค. 2564

รับสมัครฝึกอบรม สาขา การนวดน้ำมันหอมระเหย

16 ธ.ค. 2563

ประกาศ ผู้ผ่านการทดสอบครั้งที่ 1 และมีสิทธิเขัารับการทดสอบ ครั้งที่ 2 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

9 ต.ค. 2563

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นวิทยากรดำเนินการสอนในหลักสูตรเครื่องเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2564

8 ต.ค. 2563