การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือช่างไฟฟ้าชุมชน

15 ก.ย. 2564

ประกาศรับสมัครฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน

13 ก.ย. 2564

จัดฝึกอบรม แปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ และช่องทางการตลาด

9 ก.ย. 2564

กระบวนการรับรองความรู้ความสามารถ

8 ก.ย. 2564

การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในองค์กร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย

7 ก.ย. 2564

การประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้และขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

7 ก.ย. 2564

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

2 ส.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน สัมภาษณ์ ด้วยระบบ ZOOM ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.

20 ก.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ

14 ก.ค. 2564