การแสดงผล

+
-

AI ไม่ได้มาทำงานแทนคน แต่คนที่ใช้ AI จะได้ทำงานแทนคนอื่น

28 มิ.ย. 2566 11:03:09

...

?? "AI  ไม่ได้มาทำงานแทนคน แต่คนที่ใช้ AI จะได้ทำงานแทนคนอื่น" ??

 

DiSDA x DAT x ATSI ร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ที่น่าสนใจ ในการเสวนาเรื่อง "ความท้าทายในการพัฒนาทักษะดิจิทัลเมื่อเข้าสู่ยุค AI" 

จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล (DiSDA)  ร่วมกับ "Digital Academy Thailand" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (DAT) และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)

ผู้เข้าร่วมการเสวนาจะได้รับฟังประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้เหมาะสมกับการปรับตัวเข้ากับยุค AI เช่น

- ทักษะดิจิทัลที่จะต้องมีก่อนที่จะเข้าสู่โลกการทำงานในยุค AI ?

- คนทำงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต การบริการ และภาคการเกษตร จะต้องพัฒนาทักษะอะไรเพื่อไม่ให้ถูก AI ทำงานแทน ?

- เมื่อเราพัฒนา AI จนสามารถเขียน Code ได้ สามารถจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ได้  แล้วคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมดิจิทัลจะต้องพัฒนาตนเองอย่างไร ?

 

ผู้ร่วมเสวนา 3 ท่าน ได้แก่

 ?? อาจารย์อุดมพร ตุงคะศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ Digital Academy Thailand มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 ?? คุณอุบล สุทธนะ อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย

 ?? คุณชนะ  สุพัฒสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อินเทลลิจิสต์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ดำเนินรายการ

?? คุณนิธิภัทร ศรีธัญญา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน https://www.facebook.com/dsdgothai

?? ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566

? เวลา 11.00-12.00 น.

อย่าลืมร่วมรับฟังและส่งคำถามผ่านช่องทางแสดงความคิดเห็นได้ตลอดการเสวนา