การแสดงผล

+
-

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

8 มี.ค. 2565

ด้วย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน ประกอบไปด้วยพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน ครุภัณฑ์รถยนต์เสื่อมสภาพ 2 รายการ

 

โดยมีรายละเอียดดาวเอกสารดาวน์โหลด ด้านล่าง

ไฟล์แนบ :