การแสดงผล

+
-

ประกาศสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เรื่อง รับสมัครผู้ว่างงานและแรงงานในสถานประกอบกิจการ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน

28 ต.ค. 2564 21:25:44

สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ว่างงานและแรงงาน ในสถานประกอบกิจการ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน

ไฟล์แนบ :