การแสดงผล

+
-

ประกาศสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

28 ต.ค. 2564 00:00:00

สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ ..2565 จํานวน 5 สาขา (17 รุ่น)

ไฟล์แนบ :