การแสดงผล

+
-

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ

3 ก.ย. 2564

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ พนักงานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม และ พนักงานบริการขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามเอกสารแนบด้านล่าง

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ :