การแสดงผล

+
-

ข้อกำหนดทางเทคนิคงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29

สามารถ Download ข้อกำหนดทางเทคนิคงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29  ทั้ง 25 สาขา ได้ที่  https://shorturl.asia/btZ9D