การแสดงผล

+
-

มอบของขวัญปีใหม่ ปี 2566 ลดค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ นาน 3 เดือน

มอบของขวัญปีใหม่ ปี 2566

 ????????????????????????

ลดค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ   นาน 3 เดือน

 

ก้าวข้ามปี

อย่างคนมีมาตรฐาน

 

1 บาท

กับการทดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ระดับที่ 1

(จากเดิม 100 บาท)

 

2 บาท

กับการทตสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ระดับที่ 2

(จากเดิม 150 บาท)

 

3 บาท

กับการทดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ระดับที่ 3

(จากเดิม 200 บาท)