การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 สาขาการก่ออิฐ+เเบบเเข่ง Update.zip 228
2 สาขาการซ่อมสีรถยนต์-แนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ (เพิ่มเติม).pptx 42
3 สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร Update 11 พค 66.zip 79
4 สาขาไม้เครื่องเรือน.pdf 92
5 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ Update 15 พค 66.zip 47
6 ข้อกำหนดทางเทคนิค สาขาการจัดดอกไม้- update.pdf 35
7 สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าภายในอาคาร Update.zip 207
8 ข้อกำหนดทางเทคนิค สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด) - Update.pdf 106
9 สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี.pdf 124
10 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf 148
11 สาขาการแต่งผม Update 10 พค 66.pdf 25
12 สาขามาตรวิทยาด้านมิติ.pdf 151