การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 สาขาการก่ออิฐ+เเบบเเข่ง Update.zip 302
2 สาขาการซ่อมสีรถยนต์-แนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ (เพิ่มเติม).pptx 98
3 สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร Update 11 พค 66.zip 160
4 สาขาไม้เครื่องเรือน.pdf 150
5 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ Update 15 พค 66.zip 107
6 ข้อกำหนดทางเทคนิค สาขาการจัดดอกไม้- update.pdf 82
7 สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าภายในอาคาร Update.zip 270
8 ข้อกำหนดทางเทคนิค สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด) - Update.pdf 165
9 สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี.pdf 175
10 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf 240
11 สาขาการแต่งผม Update 10 พค 66.pdf 68
12 สาขามาตรวิทยาด้านมิติ.pdf 198