การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 รุ่นที่ 7 สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 (รีรหัส) วันที่ 26 ธันวาคม 65 วิทยาลัยดุสิตธานี 73
2 รุ่นที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 สาขาช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม , สาขาช่างควมคุมเครืองกลึง CNC 103
3 รุ่นที่ 5 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จำนวน 8 สาขา วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2565 297
4 รุ่นที่ 4 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 26-28 พ.ย. 65 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 16
5 รุ่นที่ 3 สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (รีรหัส) ระหว่างวันที่ 1-4 พ.ย. 65 ออนไลน์ 279
6 รุ่นที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1-2 30
7 รุ่นที่ 1 สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 วันที่ 26-28 ต.ค. 65 ณ วิทยาลัยการแรงงาน 73
8 รุ่นที่ 40 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2 (รีรหัส) 24 ก.ย. 65 ออนไลน์ Zoom meetings 107
9 รุ่นที่ 39 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2 (รีรหัส) 20 ก.ย. 65 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร 80
10 รุ่นที่ 38 สาขาช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 วันที่ 19-21 กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา 47
11 รุ่นที่ 37 สาขาช่างควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ ระดับ 1 วันที่ 13-15 กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 51
12 รุ่นที่ 36 สาขาการดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1 วันที่ 2-4 กันยายน 65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 24