การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถปั้นจั่นล้อยาง ครั้งที่ 4/2565

13 ก.ย. 2565

การทดลองทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถปั้นจั่นล้อยางและสาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถปั้นจั่นตีนตะขาบ

9 ก.ย. 2565

สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน จัดทดลองทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย ระดับ 1

9 ก.ย. 2565

การประชุมอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ครั้งที่ 2/2565

2 ก.ย. 2565

ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย ครั้งที่ 4/2565

2 ก.ย. 2565

การประชุม "TEMCA FORUM 2022 โครงการ วิศวกรรมสู่ชุมชน ตำบลน่าอยู่"

2 ก.ย. 2565

อบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 2

31 ส.ค. 2565

ฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพภาคบริการ สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1

29 ส.ค. 2565

สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคลังข้อสอบภาคความรู้เพื่อรองรับการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E- Testing System)

29 ส.ค. 2565