การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ จำนวน 6 สาขา

27 ต.ค. 2565

ขอเเสดงความยินดีกับเยาวชนสาขาการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย ได้รับเหรียญรางวัลฝีมือยอดเยี่ยม ในการเเข่งขัน WorldSkills Competition 2022 Special Edition

27 ต.ค. 2565

สัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ จำนวน 6 สาขา

26 ต.ค. 2565

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล จำนวน 5 สาขา

25 ต.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาผู้ทดสอบ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (รีรหัส)

20 ต.ค. 2565

ขอเเสดงความยินดีกับเยาวชนสาขาการออกเเบบเกมเชิงสามมิติ (3D Digital Game Art) ได้รับเหรียญรางวัลยอดเยี่ยม ในการเเข่งขัน WorldSkills Competition 2022 Special Edition

18 ต.ค. 2565

ขอเเสดงความยินดีกับ 2 ตัวเเทนเยาวชนไทย สาขาเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics) คว้าเหรียญฝีมือยอดเยี่ยม จากการเเข่งขัน WorldSkills Competition 2022 Special Edition

18 ต.ค. 2565

เยาวชนไทยคว้าเหรียญเงินและเหรียญฝีมือยอดเยี่ยมจากการแข่ง WorldSkills ครั้งที่ 46 สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง) และสาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด)

18 ต.ค. 2565

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย ครั้งที่ 5/2565

21 ก.ย. 2565