การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเเข่งขันฝีมือแรงงานนนานาชาติ ครั้งที่ 46 ณ เมืองลิยง สาธารณรัฐฝรั่งเศส

1 พ.ย. 2566

บริษัท ไทย โกเบลโก้ เวลดิ้ง จำกัด มอบลวดเชื่อมสนับสนุนการฝึกซ้อมเยาวชนแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย ครั้งที่ 2

18 ต.ค. 2566

ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูล ทบทวนอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ครั้งที่ 2/2566

18 ส.ค. 2566

เผยแพร่องค์กรคุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

10 ก.ค. 2566

เผยแพร่องค์กรคุณธรรม ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร

10 ก.ค. 2566

เผยแพร่องค์กรคุณธรรม กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน

10 ก.ค. 2566

เผยแพร่องค์กรคุณธรรม กิจกรรมประชาสัมพันธ์ตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

10 ก.ค. 2566

เผยแพร่องค์กรคุณธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในภารกิจของหน่วยงานกับภาครัฐ ภาคเอกชน

10 ก.ค. 2566

เผยแพร่องค์กรคุณธรรม กิจกรรม เผยแพร่กิจกรรมตามภารกิจหน่วยงานบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์

10 ก.ค. 2566