การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชมงานมหกรรม Skill Expo Thailand พัฒนาแรงงานสู่โลกยุคใหม่ ครั้งที่ 3 จ.เชียงใหม่

27 ม.ค. 2566

ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ครั้งที่ 1/2566

26 ม.ค. 2566

ทดลองทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมการจัดงานประชุม การเดินทาง เพื่อเป็นรางวัลและการแสดงสินค้า MICE ระดับ 2

18 ม.ค. 2566

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เชิญชมงาน มหกรรม Skill Expo Thailand พัฒนาแรงงานสู่โลกยุคใหม่

17 ม.ค. 2566

ฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 4 สาขา

11 ม.ค. 2566

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบของขวัญปีใหม่ ปี 2566 ลดค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ นาน 3 เดือน

29 ธ.ค. 2565

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถปั้นจั่นตีนขะขาบ ครั้งที่ 4/2565

20 ธ.ค. 2565

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถปั้นจั่นล้อยาง ครั้งที่ 5/2565

20 ธ.ค. 2565

ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานขับรถบรรทุก ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

7 ธ.ค. 2565