การแสดงผล

+
-

เผยแพร่องค์กรคุณธรรม กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน

10 ก.ค. 2566 16:16:22

...

กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน

กองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานร่วมรณรงค์การประหยัดพลังงาน และประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน โดยผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการ คือ เปิดแอร์ที่อุณหภูมิ 25 - 26 องศาเซลเซียส เช้าเวลา 08.30 น. และปิดแอร์ก่อนเลิกงานเวลา 16.30 น. ปิดไฟแสงสว่างดวงที่ไม่จำเป็นต่อการใช้งานและปิดไฟช่วงพักกลางวันในบริเวณที่ไม่มีคนอยู่ปิดคอมพิวเตอร์เมื่อไม่มีการใช้งาน  รวมถึงถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า การต้มน้ำร้อน ทีวี และสวิทช์รางปลั๊กไฟต่าง ๆ หากไม่มีการใช้งาน