การแสดงผล

+
-

ทดลองทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมการจัดงานประชุม การเดินทาง เพื่อเป็นรางวัลและการแสดงสินค้า MICE ระดับ 2

18 ม.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 กองพัฒนามาตรฐานและทกสอบฝีมือแรงงาน โดยกลุ่มงานกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมทดลองทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมการจัดงานประชุม การเดินทาง เพื่อเป็นรางวัลและการแสดงสินค้า MICE ระดับ 2 มีหน่วยงานภาคเอกชนหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งบุคลากรเข้าร่วมการทดลองทดสอบครั้งนี้ ณ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จัำกัด (มหาชน) ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี