การแสดงผล

+
-

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เชิญชมงาน มหกรรม Skill Expo Thailand พัฒนาแรงงานสู่โลกยุคใหม่

17 ม.ค. 2566 09:10:38

...
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เชิญชมงาน มหกรรม Skill Expo Thailand พัฒนาแรงงานสู่โลกยุคใหม่ ระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่