การแสดงผล

+
-

แสดงความยินดีสำหรับตัวแทนเยาวชนและทีมคณาจารย์ผู้สอนในการแข่งขัน WorldSkills ครั้งที่ 46

22 พ.ย. 2565 00:00:00

...
...
...
...

(21 พ.ย. 65 / 14.00 น.) นางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยนางศิริลักษณ์ ฮั้วรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงานแสดงความยินดีสำหรับตัวแทนเยาวชนและทีมคณาจารย์ผู้สอนในการแข่งขัน WorldSkills ครั้งที่ 46 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คุณเชาวลิต เอกบุตร กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความยินดี ให้กับ นางสาวศิริพร ทรปราณี (น้องฝ้าย) ตัวเเทนเยาวชนไทยที่น่วมเเข่งขันเเเละได้รับเหรียญรางวัลฝีมือยอดเยี่ยม (Medallion for Excellence) พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ประอร ยังเจริญ อาจารย์พยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ผู้เชี่ยวชาญ) ณ ห้อง 708 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี