การแสดงผล

+
-

การประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล ครั้งที่ 3/2565

22 พ.ย. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...
วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวน (ร่าง) อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล จำนวน 5 สาขา ได้แก่ 
1) สาขาช่างซ่อมรถแทรกเตอร์การเกษตร
2) สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตักหน้าขุดหลัง
3) สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถขุด
4) สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถลากจูง
5) สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตัก
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ ZOOM Cloud Meetings ณ ห้องประชุมประสงค์  รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน