การแสดงผล

+
-

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย ครั้งที่ 2/2565

7 ก.ค. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.30 น. สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เพื่อพิจารณา ร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แนวการดำเนินการจัดทำวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย