การแสดงผล

+
-

สาขาที่รองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ภาคความรู้ (E-Testing System)

4 ก.ค. 2565 15:52:28

...
สาขาที่รองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ภาคความรู้ (E-Testing System) ปัจจุบันรองรับจำนวน 77 สาขา 91 ระดับ
………………………………..
………………………………….
ติดตามข้อมูลข่าวสารของเรา
Facebook: สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน - สมฐ.
Youtube: สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน สมฐ.