การแสดงผล

+
-

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างเครื่องประดับ (เจียระไนพลอย) ครั้งที่ 3/2565

1 ก.ค. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานจัดการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างเครื่องประดับ (เจียระไนพลอย) ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เพื่อพิจารณาผลการทดลองทดสอบ สาขาช่างเครื่องประดับ (เจียระไนพลอย)  ระดับ 1