การแสดงผล

+
-

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์งาน จัดทำกรอบร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

11 พ.ค. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
?สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน โดยกลุ่มงานกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์งาน จัดทำกรอบร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และพิจารณาคู่มือวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2565 ณโรงแรมโคโค่วิว จังหวัดสมุทรสงคราม
?จำนวน 4 สาขา ประกอบด้วย
????1.สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย
??2.สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 2
??3.สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2
??4.สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขานักออกแบบแอนิเมชันสามมิติ ระดับ 3
?โดยมีนางอุษา ศิริสนธิวรรธน ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา
………………………………..
………………………………….
ติดตามข้อมูลข่าวสารของเรา
Facebook: สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน - สมฐ.
Youtube: สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน สมฐ.