การแสดงผล

+
-

อบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างก่ออิฐ ระดับ 1

11 พ.ค. 2565 00:00:00

...
...
...
...
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
ดำเนินการฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างก่ออิฐ ระดับ 1
ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2565
ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานบุญถาวร จังหวัดปทุมธานี ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี นางกิติมา ศิริประธาน
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และคุณณัฐธิชา พระเทพ ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา กล่าวตอนรับ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเตรียมการทดสอบ ควบคุมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
………………………………..
………………………………….
ติดตามข้อมูลข่าวสารของเรา
Facebook: สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน - สมฐ.
Youtube: สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน สมฐ.