การแสดงผล

+
-

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้บริการด้วย “แอปพลิเคชัน DSD Application”

22 ส.ค. 2564 16:45:31

...

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้บริการด้วย “แอปพลิเคชัน DSD Application”

 

DSD Application” คือ แอปพลิเคชันที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาขึ้นมา เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในยุค 4.0 ผ่านโทรศัพท์สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ทำให้ความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ อีกทั้งลดภาวะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ อีกด้วย

“DSD Application” มีการให้บริการ ดังนี้

 1. การบริการประชาชน
 • ข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรม/ข้อมูลมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 • สมัครฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
  • ตรวจสอบสถานะการยื่นรับรองหลักสูตร และค่าใช้จ่ายตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
  • ตรวจสอบผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืม และเงินอุดหนุน กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • บริการดาวน์โหลดวุฒิบัตร และหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์

 1. ประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 • คู่มือบริการประชาชน

 1. แสดงที่อยู่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และหน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในรูปแบบแผนที่พร้อม ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์

 1. คำถามที่พบบ่อย (Frequency Asked Question : FAQ)
 • การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
 • การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 • พ.ร.บ. ส่งเสริม พ.ศ. 2545
 • การรับรองความรู้ความสามารถ
 • คู่มือบริการประชาชน

 

พร้อมให้บริการทั้งใน  APPSTORE และ PLAYSTORE แล้ววันนี้

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้

AppStore (ios) :  https://apps.apple.com/us/app/dsd/id1529223067

PlayStore (android) :  https://play.google.com/store/apps/details?id=th.dsd.app