การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าแข่งขันในงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค

29 ม.ค. 2560 00:00:00

...
...
สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานมีกำหนดจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค จำนวน 24 สาขา ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 – 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการแสดงศักยภาพทางด้านวิชาชีพของเยาวชน รวมทั้งกระตุ้นให้เยาวชนและสังคมตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านการแข่งขันฝีมือแรงงาน โดยมีกำหนดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 – 12 
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การแข่งขัน และใบสมัคร ได้ตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ :แผ่นประชาสัมพันธ์

ไฟล์แนบ :หลักเกณฑ์การแข่งขัน

ไฟล์แนบ :ใบสมัคร