การแสดงผล

+
-

แจ้งเลื่อนการจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8

29 ม.ค. 2560 00:00:00

...

สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน ขอแจ้งเลื่อนการจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 จากเดิมระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2560 เป็นระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2560 ณ อาคาร 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียดกำหนดการดังนี้