การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12 สงขลา สอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2565

14 ต.ค. 2564

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จัดพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ต.ค. 2564

ส่งมอบของรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564

8 ต.ค. 2564

ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่1/2565 เข้ากลุ่มไลน์ “เตรียมเข้าทำงาน ปี65”

8 ต.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2565

4 ต.ค. 2564

สพร.12 สงขลา มอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

1 ต.ค. 2564

สพร.12 สงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสงขลา (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านการประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม Zoom Meeting

30 ก.ย. 2564

สพร.12 สงขลา จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน(Thai National flag Day) ประจำปี 2564

28 ก.ย. 2564

สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล เปิดรับสมัครฝึกอบรมยกระดับฝีมือหลักสูตร การสร้างและพัฒนาApplication รุ่นที่ 2 ออนไลน์ผ่าน Facebook group ฟรี!!!

2 ก.ย. 2564