การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา

21 ก.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯครั้งที่2(สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์)พนักงานราชการเฉพาะกิจ

15 ก.ค. 2564

รับสมัครฝึกอบรมอาชีพเสริม การทำขนมไทย 18 ชั่วโมง ฟรี

15 ก.ค. 2564

สพร.12 สงขลา ดำเนินการสอบข้อเขียนด้วยระบบออนไลน์ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ

14 ก.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน(สอบข้อเขียน) พนักงานราชการเฉพาะกิจ

12 ก.ค. 2564

รับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ (Online Training) สาขาช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 23- 26 กรกฎาคม 2564 ฟรี ไม่มีค่าลงทะเบียน

11 ก.ค. 2564

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานต้อนรับของโรงแรม ระดับ 1

9 ก.ค. 2564

รับสมัครอบรม “สาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล”

9 ก.ค. 2564

สพร.12 สงขลา ร่วมการอบรมโครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริต

9 ก.ค. 2564