การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรม สาขาพนักงานขับรถลากจูง (รถหัวลาก) รุ่นที่2 ฟรี

9 ม.ค. 2565

ฝึกอบรมทักษะออนไลน์ ของขวัญปีใหม่ 2565 สำหรับคนอยู่บ้านช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

29 ธ.ค. 2564

DSD Service ของขวัญปีใหม่ 2565 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้บริการถึง 30 ธันวาคม 2564 นี้

29 ธ.ค. 2564

การสัมมนาเรื่องสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รุ่นที่3

23 ธ.ค. 2564

เปิดโครงการสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รุ่นที่ 2

18 ธ.ค. 2564

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เปิดการสัมมนาโครงการเรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1

17 ธ.ค. 2564

รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมระบบออนไลน์เพื่อรับงานผ่าน แอปพลิเคชัน "คิวช่าง"

2 ธ.ค. 2564

จังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

30 พ.ย. 2564

ตรวจความพร้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

25 พ.ย. 2564