การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร.12 สงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสงขลา (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านการประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม Zoom Meeting

30 ก.ย. 2564

สพร.12 สงขลา จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน(Thai National flag Day) ประจำปี 2564

28 ก.ย. 2564

สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล เปิดรับสมัครฝึกอบรมยกระดับฝีมือหลักสูตร การสร้างและพัฒนาApplication รุ่นที่ 2 ออนไลน์ผ่าน Facebook group ฟรี!!!

2 ก.ย. 2564

รับสมัครฝึกอาชีพ(เตรียมเข้าทำงาน) 12 สาขา ฝึกฟรี

30 ส.ค. 2564

รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 รุ่นที่21/2564

26 ส.ค. 2564

รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ1 รุ่นที่ 5/2564

26 ส.ค. 2564

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสงขลา (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องกับการพัฒนากำลังคนในพื้นที่ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting

5 ส.ค. 2564

รับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 18 ชั่วโมง

2 ส.ค. 2564

รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่1/2565 จำนวน 12 สาขา ฟรี

22 ก.ค. 2564