การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสงขลา เปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคใต้ 8 สาขาอาชีพ

4 ส.ค. 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จัดพิธีปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคใต้ สนามแข่งขันสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา

4 ส.ค. 2565

สพร.12 สงขลา รับสมัครฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ฟรี 2 สาขา

16 มิ.ย. 2565

ขยายเวลารับสมัครเยาวชนเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับภาค ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565

6 มิ.ย. 2565

รับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรม “สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ”

2 มิ.ย. 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

2 มิ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

17 พ.ค. 2565

รับสมัครฝึกอบรมเทคนิคการขัยรถยกอย่างปลอดภัย(Forklift) รุ่นที่3/2565 ฟรี

6 พ.ค. 2565

ปตท.สผ. รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

22 เม.ย. 2565