การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครวิทยากรภายนอก ปีงบประมาณ 2565

29 ต.ค. 2564

เลื่อนกำหนดการวันรายงานตัว ฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุุ่นที่ 1/2565 เป็นวันที่ 1 พ.ย. 2564

27 ต.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าฝึกอบรม หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่1/2565

26 ต.ค. 2564

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา รับมอบสีและผลิตภัณฑ์ เพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างสีรถยนต์

25 ต.ค. 2564

รับสมัครเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2565 (เพิ่มเติม) จำนวน 6 สาขา ฝึกฟรี!!

15 ต.ค. 2564

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12 สงขลา สอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2565

14 ต.ค. 2564

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จัดพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ต.ค. 2564

ส่งมอบของรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564

8 ต.ค. 2564

ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่1/2565 เข้ากลุ่มไลน์ “เตรียมเข้าทำงาน ปี65”

8 ต.ค. 2564