การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นวิทยากร ประจำปีงบประมาณ 2566

19 ต.ค. 2565

รับสมัครฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า(Rider)

17 ก.ย. 2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง นโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

16 ส.ค. 2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

16 ส.ค. 2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา

16 ส.ค. 2565

จังหวัดสงขลา เปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคใต้ 8 สาขาอาชีพ

4 ส.ค. 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จัดพิธีปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคใต้ สนามแข่งขันสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา

4 ส.ค. 2565

สพร.12 สงขลา รับสมัครฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ฟรี 2 สาขา

16 มิ.ย. 2565

ขยายเวลารับสมัครเยาวชนเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับภาค ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565

6 มิ.ย. 2565