การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครฝึกอรมช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร(30 ชั่วโมง) รอบวันเสาร์-อาทิตย์ ฟรี

15 พ.ย. 2564

โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

8 พ.ย. 2564

รับสมัครฝึกอบรมสาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1 เพื่อการทดสอบมาตรฐานฯ รอบเสาร์-อาทิตย์ ฟรี

6 พ.ย. 2564

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจเยี่ยมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา

4 พ.ย. 2564

แบบสำรวจความต้องการแรงงานและความต้องการฝึกทักษะฝีมือแรงงานเพื่อการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2565

2 พ.ย. 2564

ประชาสัมพันธ์โครงการ “ส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs”

1 พ.ย. 2564

ผลการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม 29 จังหวัด

1 พ.ย. 2564

รายงานตัว ปฐมนิเทศ และเปิดฝึกหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่1/2565

1 พ.ย. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าฝึกอบรม หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่1/2565 (เพิ่มเติม)

29 ต.ค. 2564