การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ

23 มิ.ย. 2566

ฝึกอบรมฟรี “การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน”

25 พ.ค. 2566

รับสมัครฝึกอบรม สาขาการเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้า รุ่นที่2 ฟรี

26 เม.ย. 2566

รับสมัครฝึกอบรม สาขาพนักงานขับรถลากจูง(รถหัวลาก) รุ่นที่ 2 ฟรี

18 เม.ย. 2566

รับสมัครฝึกเตรียมเข้าทำงาน 2 สาขา

10 เม.ย. 2566

เชิญชวนประชาชนตรวจเช็คสภาพรถฟรี ก่อนการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์66

10 เม.ย. 2566

ประกาศเจตจำนงสุจริต สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา

5 เม.ย. 2566

DSD Online Training

16 มี.ค. 2566

ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงาน

15 มี.ค. 2566