การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรม “สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ”

2 มิ.ย. 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

2 มิ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

17 พ.ค. 2565

รับสมัครฝึกอบรมเทคนิคการขัยรถยกอย่างปลอดภัย(Forklift) รุ่นที่3/2565 ฟรี

6 พ.ค. 2565

ปตท.สผ. รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

22 เม.ย. 2565

“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” สงกรานต์ '65

5 เม.ย. 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ดำเนินโครงการกิจกรรมศึกษาดูงานของนักเรียนตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสามารถสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว

5 เม.ย. 2565

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดหลักสูตร “ตัวแทนออกของเพื่อการส่งออกและนำเข้า” อบรมฟรี

29 มี.ค. 2565

รับสมัครฝึกอบรม สาขาพื้นฐานการสั่นสะเทือนและการตั้งศูนย์เพลาเครื่องจักร รุ่นที่1

9 ก.พ. 2565