การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการให้บริการประชาชนการรับรองความรู้ความสามารถ

1 ก.ค. 2564

แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต

1 ก.ค. 2564

การมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

30 มิ.ย. 2564

สพร.12 สงขลา ประชุมรับการตรวจ ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

28 มิ.ย. 2564

รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 3 ตำแหน่ง

25 มิ.ย. 2564

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

21 มิ.ย. 2564

บทความ "คุณธรรม จริยธรรม สำคัญอย่างไรกับข้าราชการไทย"

21 มิ.ย. 2564

รับสมัครฝึกอบรมช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ จำนวน 2 รุ่น รอบเสาร์-อาทิตย์ ฟรี

21 มิ.ย. 2564

ประชุมย่อยผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานพัฒนา จชต.

17 มิ.ย. 2564