การแสดงผล

+
-

ฝึกอบรมฟรี “การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน”

25 พ.ค. 2566 15:46:26

...

โครงการดีๆ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ฝึกอบรมฟรี “การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน”
+มีค่าอาหารกลางวันให้
+มีเครื่องมือพื้นฐานให้สำหรับผู้ผ่านการฝึก
+มีวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

**คุณสมบัติ
- ต้องเป็นผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ
- ผ่านการอบรมในสาขาที่สมัครมาก่อน หรือ
- ประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่..
คุณจำนงค์ อรัญดร  โทร. 08 7808 2264
คุณบัญชา หาญณรงค์  โทร. 08 1542 0728