การแสดงผล

+
-

รับสมัครฝึกเตรียมเข้าทำงาน 2 สาขา

10 เม.ย. 2566 16:37:32

...

#รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน #ฟรี!
ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
+จบภาคบังคับ ม.3 หรือหรือเทียบเท่าขึ้นไป มีอายุตั้งแต่ 15 ถึง 25 ปี
+เน้นคนที่ตั้งใจ ต้องการประกอบอาชีพจริงๆ..มีการติดตามการมีงานทำหลังจบฝึก..มีให้เลือก 2 สาขาได้แก่
1. สาขาซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์
2. สาขาผู้ประกอบการร้านกาแฟ(บาริสต้า)
- ฝึกในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จำนวน 2 เดือน (24 เม.ย.-24 มิ.ย. 2566)
- ฝึกในสถานประกอบกิจการ จำนวน 1 เดือน
สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
เลขที่ 167 หมู่4 ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โทรศัพท์ 0 7433 6049 หรือ คุณกรกานต์ เทพทอง โทร. 08 2430 6489