การแสดงผล

+
-

รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นวิทยากร ประจำปีงบประมาณ 2566

19 ต.ค. 2565 00:00:00

...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นวิทยากรดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตรยกระดับฝีมือ และหลักสูตรฝึกอาชีพเสริม ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามราบละเอียดในประกาศ

ไฟล์แนบ :