การแสดงผล

+
-

สพร.12 สงขลา จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567

2 มี.ค. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 2 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567 และพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้แทนกระทรวงทบวง กรมต่าง ๆ หน่วยงานเอกชน รวมถึงองค์กรอิสระร่วมพิธี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้ ณ หอประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
  จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 1 แห่ง และมอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามมาตรา 26 ให้แก่สถานประกอบกิจการ จำนวน 1 แห่ง และได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” พร้อมชมบูธแสดงชุดสาธิตมาตรฐานฝีมือแรงงาน กิจกรรมการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา และพบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ร่วมมาออกบูธในงานด้วย